Mero Geet Mero Pratibimba Lyrics – Narayan Gopal

0
187

Mero Geet Mero Pratibimba – Narayan Gopal

मेरो गीत मेरै प्रतिविम्व हैन 
जो टूटी जाने हैन जो टूटी जाने हैन 
आकाश जस्तो अमर गीत मेरा 
म जस्तो दुइ दिनको पाहुना हैन 
केहि गुनगुनाउछु धेरै शान्ति पाउँछु 
त्यहि शान्ति बाँड्न यहाँ गीत सुनाउछु 
म ल्याउछु सागरबाट अन्जुलिमा पानी 
एक एक बुन्दले सबको प्यास मेट्न खोज्छु 
सबैलाई रिझाउने मेरो रीत हैन 
तिमीले नसुन्दैमा गीत मर्ने हैन 
आकाश जस्तो अमर गीत मेरा 
म जस्तो दुइ दिनको पाहुना हैन 
गीत चोरि ल्याएँ सागरबाट 
आकाशको निलो गहिराइबाट 
सुनी हेरे सबमा गीतको मुहान छ 
यहाँ जिउंदोलाई सास फेर्न जहितहि हावा छ 
मेरो गीत भन्ने अधिकार छैन 
गीतको पो म हुं मेरो गीत हैन 
आकाश जस्तो अमर गीत मेरा 
म जस्तो दुइ दिनको पाहुना हैन 
मेरो गीत मेरै प्रतिविम्व हैन
Mero Geet Mero Pratibimba – Narayan Gopal
" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=Mero+Geet+Mero+Pratibimba+Lyrics+-+Narayan+Gopal&url=https%3A%2F%2Fdigitalample.com%2Fmero-geet-mero-pratibimba-lyrics-narayan-gopal%2F&via=">">Tweet
0 Shares