Mero Maya Lyrics – Bipul Chettri

0
68
digitalample eye

Mero Maya Lyrics – Bipul Chettri

दिन पनि मेरो माया
रात पनि तिम्रै नै समझना
मायालु लाई सम्झी मत
गरिरहेछु यहा कल्पना
एती खेर भई सक्यो
औने कि नूउने मेरो माया
दिन पनि ढाली सक्यो
आजो कति पर्खौने मेरो माया
लाहाइन
माया को जालमा फ्शहयो नि हैन
लाहाइन
हेर्दा हेर्दै योवान ढली सक्यो हैन
आहाहाअ हाआ हाआ
लैजौना मलाई तिमी सँगैइनै सहरमा मेरो माया
मोटर म छरेर म जाने छु तिमी सँगै मेरो माया
दिन पनि मेरो माया
रात पनि तिम्रै नै समझना
मायालु लाई सम्झी मत
गरिरहेछु यहा कल्पना
लाहाइन
माया को जालमा फ्शहयो नि हैन
लाहाइन
हेर्दा हेर्दै योवान ढली सक्यो हैन
आहाहाअ हाआ हाआ
आहाहाअ हाआ हाआ अहहहाहहा हाआ हाआ हाआ अहहहाआअ
आहाहाअ हाआ हाआ अहहहाहहा हाआ हाआ हाआ अहहहाआअ
आहाहाअ हाआ हाआ अहहहाहहा हाआ हाआ हाआ अहहहाआअ
आहाहाअ हाआ हाआ अहहहाहहा हाआ हाआ हाआ अहहहाआअ