San Nani Lyrics – Babu Bogati

0
57
digitalample eye

San Nani Lyrics – Babu Bogati

San-nani – 4
San-nani timi lai hirkaunla lauri le
Thyakka, Thyakka, Thyakka
San-nani timi lai hirkaunla lauri le
Thyakka, Thyakka, Thyakka
Timile hunu sisako dabain – 2
Aspatal gayera San-nani timi lai hirkaunla lauri le
Thyakka, Thyakka, Thyakka
Timile bhentna ma nischaya aaunchhu – 2
Birami bhayera San-nani timi lai hirkaunla lauri le
Thyakka, Thyakka, Thyakka
San-nani – 2
San-nani timi lai hirkaunla lauri le
Thyakka, Thyakka, Thyakka
Timile hunu katha ko muda – 2
Jangal ma gayera San-nani timi lai hirkaunla lauri le
Thyakka, Thyakka, Thyakka
Timile bhentna ma nischaya aaunchhu – 2
Aarawal bhayera San-nani timi lai hirkaunla lauri le
Thyakka, Thyakka, Thyakka
San-nani – 2
San-nani timi lai hirkaunla lauri le
Thyakka, Thyakka, Thyakka
Sano ma sano kusume rumal
Sabunle dhune chhu San-nani timi lai hirkaunla lauri le
Thyakka, Thyakka, Thyakka
Bari ko kerau, jasisi lai herau – 2
Ma timro hune chhu San-nani timi lai hirkaunla lauri le
Thyakka, Thyakka, Thyakka
San-nani – 2
San-nani timi lai hirkaunla lauri le
Thyakka, Thyakka, Thyakka
Aath aana paryo, char aana paryo
Ghara le taulilai, San-nani timi lai hirkaunla lauri le
Thyakka, Thyakka, Thyakka
Hatah ho chino, ke lagi dinu
Ghara ki mouri lai, San-nani timi lai hirkaunla lauri le
Thyakka, Thyakka, Thyakka
San-nani – 2
San-nani timi lai hirkaunla lauri le
Thyakka, Thyakka, Thyakka